Month: March 2021

Toekomstvisie WOO (vision scientific research & education, Dutch)

WOinActie heeft samen met De Jonge Akademie, Promovendi Netwerk Nederland,de Landelijke Studentenvakbond en PostdocNL haar Toekomstvisie WOO gepubliceerd waarin ze uiteen zet wat de belangrijkste problemen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zijn en hoe die op te lossen zijn. Om het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs toekomstbestendig te maken, zijn drie dingen nodig: structurele investeringen, herziening van financieringsstructuren Read More …

April 6: Alarm Day! Call on the new government to invest 1.1 billion euros on a structural basis for university education.

The Association of Universities in the Netherlands (VSNU) has asked BKB [https://bkb.nl/english/] to support a broad coalition in organizing an ‘Alarm Day’ on 6 April to press home the lobby of the VSNU, universities and trade unions. The entire academic community will stand united on this: staff, administrators, alumni, trade unions and students. Newly elected Read More …