Schrap die bezuiniging, investeer 1,1 miljard in een Normaal Academisch Peil

“Een belachelijke korting van 149 miljoen, terwijl een investering van 1,1 miljard euro structureel nodig is om tot een Normaal Academisch Peil te komen.” Dat stelt Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten namens de 14 universiteiten, WOinActie, de vakbonden, de studentenbonden en diverse andere organisaties verenigd onder de naam Normaal Academisch Peil. Duisenberg: “Het kabinet is de horeca te hulp geschoten, de winkels hebben ondersteuning gekregen en dat wordt logischerwijs betaald uit de algemene middelen. Maar de steun die naar de studenten is gegaan in de vorm van verlenging van de ov-kaart, wordt nu indirect op hen verhaald. Want die bezuiniging van 149 miljoen gaat helaas hoe dan ook weer ten koste van de medewerkers en de studenten.”

Voorafgaand aan het debat over Corona en het HO delen bestuurders, medewerkers en studenten waterflesje uit met het Normaal Academisch Peil erop. Annelien de Dijn van WOinActie: “Het water staat ons aan de lippen. We roepen de leden van de Tweede Kamer op deze laatste week voor het reces die plotselinge bezuiniging te schrappen en juist te investeren in ons waardevolle wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.” Duisenberg vult aan: “Bij het debat over de Voorjaarsnota komt deze korting aan de orde, dat is voor de Kamerleden hét moment om dit onzalige plan af te schieten.”

Marijtje Jongsma, AOb: “Er is sprake van een tragisch trilemma voor de formatie. Ik ben daarom ook aanwezig met een rad van fortuin waarbij het onzeker is of er in de toekomst meer geld gaat komen, er minder studenten toegang kunnen krijgen, of er domweg minder kwaliteit geboden kan worden. Wat ons betreft is er maar één keuze mogelijk.”

Ama Boahene, voorzitter LSVb: “Al voor de corona-crisis stond het onderwijs onder grote druk. Voor studenten is de situatie nu alleen maar verslechterd. Zij hebben nu meer dan ooit kleinschalig onderwijs en goede persoonlijke begeleiding nodig. Daarom moet er structureel meer geïnvesteerd worden in het onderwijs. Nu bezuinigen is een ramp.”

Lisanne de Roos, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg: “De rek in de bekostiging is er helemaal uit. We krijgen al jaren signalen van studenten dat het systeem onder druk staat. In plaats van bezuinigen, zouden we juist nu moeten gaan investeren in échte aandacht en begeleiding voor studenten.”

Alarmdag

Op dinsdag 6 april luidden de studenten, bestuurders en medewerkers van alle 14 universiteiten de noodklok. Ze riepen met dit manifest het nieuwe kabinet op structureel 1,1 miljard te investeren. Alleen met deze investering krijgen we het wetenschappelijk onderwijs in Nederland weer op Normaal Academisch Peil.

Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Het maakt onze economie competitief en innovatief. Onze universiteiten leiden de mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van deze tijd. Helaas staan onze universiteiten door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven, laat staan allebei.

Voor meer informatie: Femke van Zijst, interim woordvoerder VSNU 0633313016